Category: Arkiv

Mit Blaue Licht!

Ett tillskott till föreningen som kanske har gått lite obemärkt förbi är Mit Blaue Licht – vår eminenta, hjulburna stereo!

Det började i somras när ett par glada entusiaster i styrelsen samlades i ett garage med mdf-skivor, verktyg, högtalarelement, bilbatteri och slutsteg. Under en dag så sågades skivorna till och de övriga delarna monterades på plats. Designen på spelaren bygger på fyra högtalarkammare, två på varje sida med ett utrymme för batteri och slutsteg i mitten. Överst finns också ett par mindre förvaringsutrymmen för batteriladdare, säkringar och annat. Tanken är att Mit Blaue Licht ska kunna användas av föreningen vid t.ex. de grillningar som anordnas under sommaren. Tidigare i höstas användes den även för att göra reklam för föreningen på universitetet under nolle-p.

Arbetet med spelaren kommer att gå vidare, det finns fortfarande många idéer på förbättringar som kan göras. Så håll utkik, den kan komma att dyka upp på en fest nära dig. I alla fall någon gång under nästa sommar… :)

Just det, ni kanske undrar var namnet Mit Blaue Licht kommer ifrån? Det är helt enkelt så att ett av slutstegets främsta egenskaper är att det lyser med ett vackert blått sken.

Nästa fest 10/9

Grilla med NN 3/7

Vi står inte ut med en sommar utan er! Den 3/7 blir det grillning i Ryd (grillplatserna alldeles där cykelvägen kommer ut ur Rydsskogen och in i Ryd). Du tar med mat, dryck och vänner. Vi fixar kol, eld och solsken!

För icke-rydsbor: Går du genom rydsskogen från stan så är grillplatserna det första du ser när du kommer ut ur skogen. Gå annars in på hitta.se och sök på Rydsvägen 370. En bit bort från markören du får upp ska det finnas tennisbanor. Det gör det inte. Däremot finns vi i det övre högra hörnet av den gulbeiga fyrkanten som tennisbanorna sägs finnas i. Det är lätt att hitta i Ryd.

Nästa fest 15/5

Nuclear Nations årsmöte 19/5

Här kommer den slutgiltiga kallelsen till Nuclear Nations årsmöte. Mötet hålls alltså osndag 19/5 kl 19:00 på L’Orient.

Dagordningen ser ut som följer:

1) Mötets öppnande
2) Val av mötesordförande och mötessekreterare
3) Val av justeringspersoner
4) Verksamhetsberättelse 2009-2010
5) Ekonomisk redovisning
6) Revisionsberättelse
7) Ansvarsfrihet för styrelsen
8) Val av styrelse
9) Övriga frågor
10) Mötets avslutande

Välkomna till mötet!
/Styrelsen