Styrelse

Har du intresse i att hjälpa till eller gå med i styrelsen, prata gärna med oss, då kan du säkert komma till ett av våra möten.

Styrelse 2017-2018

Ordförande Daniel ”Troi” Dimander (även DJ-ansvarig)
Vice ordförande Bodo Endres
Kassör Karin Hartmann
Sekreterare Rikard Karlsson
www-ansvarig Lina Eneberg
Ledamot Ylva Grefberg
Ledamot Erik Heineman
Ledamot Malin Törnetoft
Revisor Gustav Wallin