Category: Arkiv

Nästa fest 10/9

Grilla med NN 3/7

Vi står inte ut med en sommar utan er! Den 3/7 blir det grillning i Ryd (grillplatserna alldeles där cykelvägen kommer ut ur Rydsskogen och in i Ryd). Du tar med mat, dryck och vänner. Vi fixar kol, eld och solsken!

För icke-rydsbor: Går du genom rydsskogen från stan så är grillplatserna det första du ser när du kommer ut ur skogen. Gå annars in på hitta.se och sök på Rydsvägen 370. En bit bort från markören du får upp ska det finnas tennisbanor. Det gör det inte. Däremot finns vi i det övre högra hörnet av den gulbeiga fyrkanten som tennisbanorna sägs finnas i. Det är lätt att hitta i Ryd.

Nästa fest 15/5

Nuclear Nations årsmöte 19/5

Här kommer den slutgiltiga kallelsen till Nuclear Nations årsmöte. Mötet hålls alltså osndag 19/5 kl 19:00 på L’Orient.

Dagordningen ser ut som följer:

1) Mötets öppnande
2) Val av mötesordförande och mötessekreterare
3) Val av justeringspersoner
4) Verksamhetsberättelse 2009-2010
5) Ekonomisk redovisning
6) Revisionsberättelse
7) Ansvarsfrihet för styrelsen
8) Val av styrelse
9) Övriga frågor
10) Mötets avslutande

Välkomna till mötet!
/Styrelsen

Kallelse till Nuclear Nations årsmöte 19/5

Den 19/5 (OBS! Nytt datum!) kommer Nuclear Nations årsmöte att hållas på L’Orient kl 19:00. Vill du sitta med i styrelsen, komma med några bra förslag eller bara hänga med schyssta människor en kväll är detta något för dig!

Den preliminära dagordningen ser ut som följer:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  3. Val av justeringspersoner
  4. Verksamhetsberättelse 2009-2010
  5. Ekonomisk redovisning
  6. Revisionsberättelse
  7. Ansvarsfrihet för styrelsen
  8. Val av styrelse
  9. Övriga frågor
  10. Mötets avslutande

Den slutgiltiga föredragningslistan kommer att skickas ut senast sju dagar innan årsmötet.

Vill du nominera någon till styrelsen eller om du har en punkt som du vill ha med på dagordningen är det bara att höra av sig till styrelse@nuclearnation.org. Enkla frågor ska inkomma senast tre dagar innan årsmötet och motioner ska inkomma senast 14 dagar innan. För mer information om detta se stadgarna.

Välkomna till mötet!
/Styrelsen

Nästa fest: 5/12

Tack alla som dök upp på synthpopfesten! Ett särskilt tack till våra gäster bakom skivspelarna. Bilder från festen finns här.

Nästa fest: Lördagen den 5:e december, 22-03 på L’Orient. 30 kr för medlemmar, 50 kr för andra. 18 år.