Styrelse

Har du intresse i att hjälpa till eller gå med i styrelsen, prata gärna med oss, då kan du säkert komma till ett av våra möten.

Styrelse 2018-2019

Ordförande Bodo Endres
Vice ordförande Hannes Nilsson
Kassör Karin Hartmann
Sekreterare Rikard Karlsson
www-ansvarig Lina Eneberg
Ledamot Daniel “Troi” Dimander (även DJ-ansvarig)
Ledamot Malin Törnetoft
Revisor Gustav Wallin