Styrelse

Har du intresse av att hjälpa till eller gå med i styrelsen, prata gärna med oss så kan du säkert komma till ett av våra möten.

Styrelse 2019-2020

Ordförande Bodo Endres
Vice ordförande Hannes Nilsson
Kassör Lina Eneberg
Sekreterare Rikard Karlsson
Ledamot Malin Törnetoft
Revisor Gustav Wallin