Styrelse

Har du intresse av att hjälpa till eller gå med i styrelsen, prata gärna med oss så kan du säkert komma till ett av våra möten.

Styrelse 2023-2024

Ordförande Daniel Dimander
Vice ordförande Ylva Grefberg
Kassör Lina Eneberg
Sekreterare Stefan Kalm (t.o.m. april 2023)
Ledamot Malin Törnetoft
Ledamot Henrik Perälä
Ledamot Thorbjörn Andersson
Revisor Gustav Wallin