Styrelse

Har du intresse av att hjälpa till eller gå med i styrelsen, prata gärna med oss så kan du säkert komma till ett av våra möten.

Styrelse 2022-2023

Ordförande Hannes Nilsson
Vice ordförande Daniel Dimander
Kassör Lina Eneberg
Sekreterare Rikard Karlsson
Ledamot Malin Törnetoft
Ledamot Ylva Grefberg
Ledamot <Vakant>
Revisor Gustav Wallin