Arkiv

Reslutat av Årsmöte

Vi välkomnar den nya styrelsen som består av:
Ordförande: Bodo Endres
Vice ordförande: Vakant
Kassör: Karin Hartmann
Sekreterare: Rikard Karlsson
www-ansvarig: Lina Eneberg
Ledamot: Daniel ”Troi” Dimander (även DJ-ansvarig)
Ledamot: Hannes Nilsson
Ledamot: Malin Törnetoft
Revisor: Gustav Wallin

Styrelsen har ålagt sig själva att under det kommande året ha som mål att NN blir större, bättre och roligare! Är du medlem så kom gärna med förslag och idéer på hur vi ska kunna uppnå detta! Medlem blir du genom att klicka på ”Bli medlem” här till vänster.

Årsmöte 2018

Välkomna till Nuclear Nations årsmöte 2018!

Tid: Lördag 17:e mars 14.00
Plats: Studiefrämjandet i Linköping, Platensgatan 25, 582 20 Linköping

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner
4. Verksamhetsberättelse
5. Ekonomisk redovisning
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse och revisor
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

NNs årsmöte 2014

Välkomna till Nuclear Nations årsmöte 2014!
Tid och plats: 26/2 kl 19 på L’Orient

Slutgiltig dagordning (uppdaterad 18/2-2014):
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner
4. Verksamhetsberättelse 2013
5. Ekonomisk redovisning
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse och revisor
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

Slutgiltig dagordning kommer att skickas ut senast sju dagar innan årsmötet. (Uppdatering: Skickades 18/2-2014)

Har du en fundering angående NN som du vill ha svar på under mötet?
Skicka in din fråga senast tre dagar innan mötet eller fråga på plats.

Vill du hjälpa NN att ordna fester?
Hör av dig till styrelsen och berätta vad du vill göra (fota, affischera etc). Om du själv vill sitta i styrelsen, kom till mötet och kandidera! På mötet väljs ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, webbmaster och ledamöter + revisor. (Vill du kandidera, men har förhinder på mötesdagen, hör av dig till nuvarande styrelse så snart som möjligt! Även om du tänker komma är det bra att du meddelar i god tid innan att du vill vara med i styrelsen, samt vilken post du är intresserad av.)

Har du ett förslag som du vill att närvarande på årsmötet tar ställning till?
Skicka ditt förslag (motion) till styrelsen senast 14 dagar innan mötet.

Vi nås på: styrelse@nuclearnation.org

För mer information om hur allt går till se:
https://nuclearnation.org/om-nuclear-nation/stadgar/
/Nuclear Nations styrelse

Tack för senast!

Tack till er som dök upp på spelningen med A spell inside! Bilder från spelningen finns här. Nästa fest blir den 31/3 d.v.s. något så ovanligt som en söndagsfest! Mer info kommer!

Kallelse till Nuclear Nations årsmöte 27/2 2013

Välkomna till Nuclear Nations årsmöte 2013!
Tid och plats: 27/2 kl 19. Plats meddelas via e-post till medlemmar. Har du inte fått denna information, maila Anna.

Uppdatering: Slutlig dagordning har skickats ut till medlemmar en (dryg) vecka innan mötet. Den överensstämmer med den preliminära, förutom att årtal (2012) lagts till för punkt 5 och 6.

Preliminär dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner
4. Verksamhetsberättelse 2012
5. Ekonomisk redovisning
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse och revisor
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

Slutgiltig dagordning kommer att skickas ut senast sju dagar innan årsmötet.

Vill du sitta i styrelsen? Kandidera genom att maila till styrelse@nuclearnation.org och berätta vilken post du är intresserad av (ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, webbmaster eller ledamot). En revisor väljs också på mötet.

Vill du inte sitta i styrelsen men hjälpa till ändå?
Kom på mötet! Vi behöver först och främst en styrelse, men vi behöver också alla hjälpande händer vi kan få.

Har du en fundering angående NN som du vill ha svar på under mötet?
Skicka in din fråga senast tre dagar innan mötet eller fråga på plats.

Har du ett förslag som du vill att närvarande på årsmötet tar ställning till?
Då är det en motion. Beskriv i detalj vad du vill och skicka motionen till styrelsen senast 14 dagar innan mötet.

För mer information om hur allt går till se:
https://nuclearnation.org/om-nuclear-nation/stadgar/
/Nuclear Nations styrelse

Kommande fester: 3/11 och 14/12

Kommande fester på Nuclear Nation hålls den 3/11 då det blir halloweenfest med allt vad detta innebär. Det kommer att spelas extra mycket goth denna kväll – både av våra hus-DJs och andra spännande gäster.

Den 14/12 blir det luciafest. OBS! Datumet är ändrat eftersom det gamla datumet krockade med ElectriXmas. Nu kan ni gå på båda. :)

Vi vill även passa på att tacka för senast! Ett särskilt tack till våra gäster i DJ-båset, Pyro och Martin 69 från dMz. Vi beklagar ljudproblemen – tekniken var helt enkelt inte på vår sida denna gång. Den första omgången bilder ligger uppe här.