Kallelse till Nuclear Nations årsmöte 19/5

Den 19/5 (OBS! Nytt datum!) kommer Nuclear Nations årsmöte att hållas på L’Orient kl 19:00. Vill du sitta med i styrelsen, komma med några bra förslag eller bara hänga med schyssta människor en kväll är detta något för dig!

Den preliminära dagordningen ser ut som följer:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  3. Val av justeringspersoner
  4. Verksamhetsberättelse 2009-2010
  5. Ekonomisk redovisning
  6. Revisionsberättelse
  7. Ansvarsfrihet för styrelsen
  8. Val av styrelse
  9. Övriga frågor
  10. Mötets avslutande

Den slutgiltiga föredragningslistan kommer att skickas ut senast sju dagar innan årsmötet.

Vill du nominera någon till styrelsen eller om du har en punkt som du vill ha med på dagordningen är det bara att höra av sig till styrelse@nuclearnation.org. Enkla frågor ska inkomma senast tre dagar innan årsmötet och motioner ska inkomma senast 14 dagar innan. För mer information om detta se stadgarna.

Välkomna till mötet!
/Styrelsen