Kallelse till Nuclear Nations årsmöte 2011-02-17

Välkommen på Nuclear Nations årsmöte 2011-02-17, 19:00, L’Orient.

Har du åsikter om hur våra fester ska vara? Sitter du på ett kalasbra tema för en kommande fest eller känner du bara ett sug efter att få ta del av den gemytliga gemenskapen i styrelsen? Kom på mötet! Kandidera! Det är inget tungt arbete att driva NN, men vi tar tacksamt emot ditt stöd.

Den preliminära dagordningen ser ut som följer:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner
4. Verksamhetsberättelse 2010-2011
5. Ekonomisk redovisning
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

Slutgiltig dagordning kommer att skickas ut senast sju dagar innan årsmötet.

Vad du kan göra innan mötet:
* Vill du eller en vän sitta i styrelsen? Maila styrelse@nuclearnation.org och berätta det. Du kan även kandidera på plats.
* Har du en fundering angående NN som du vill ha svar på under mötet? Är du där kan du fråga direkt, annars skickar du in din ”enkla fråga” som det kallas, senast 3 dagar innan mötet.
* Har du ett förslag som du vill att närvarande på årsmötet tar ställning till? Då är det en motion. Beskriv i detalj vad du vill och skicka motionen till styrelsen senast 14 dagar innan mötet.

För mer information om hur det går till se: https://nuclearnation.org/om-nuclear-nation/stadgar/

Varmt välkomna!
/Nuclear Nations styrelse