Kallelse till Nuclear Nations årsmöte den 28/2

Den 28 februari kl 19 hålls Nuclear Nations årsmöte på Enskiftesgatan 5 (4:e våningen) i Lambohov. Vill du vara med och driva NN under 2012, hjälpa till med festfixandet eller bara komma med idéer? Kom på årsmötet!

(Denna kallelse är uppdaterad den 20/2 med slugiltig dagordning som är densamma som den preliminära.)

Dagordningen ser ut som följer:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  3. Val av justeringspersoner
  4. Verksamhetsberättelse 2011-2012
  5. Ekonomisk redovisning
  6. Revisionsberättelse
  7. Ansvarsfrihet för styrelsen
  8. Val av styrelse och revisor
  9. Övriga frågor
  10. Mötets avslutande

(Slutgiltig dagordning har skickats ut senast sju dagar innan årsmötet.)

Vill du sitta i styrelsen?
Kandidera genom att maila till styrelse@nuclearnation.org och berätta vilken post du är intresserad av (ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, webbmaster eller ledamot – vi söker flera ledamöter). En revisor väljs också på mötet.

Du kan även kandidera på plats, men vi föredrar att du mailar oss. Vet du någon annan som skulle passa i styrelsen? Maila oss ditt förslag!

Vill du inte sitta i styrelsen men hjälpa till ändå?
Kom på mötet! Vi behöver först och främst en styrelse, men vi behöver också alla hjälpande händer vi kan få.

Har du en fundering angående NN som du vill ha svar på under mötet?
Skicka in din fråga senast tre dagar innan mötet eller fråga på plats.

Har du ett förslag som du vill att närvarande på årsmötet tar ställning till?
Då är det en motion. Beskriv i detalj vad du vill och skicka motionen till styrelsen senast 14 dagar innan mötet. (Tiden för att motionera har gått ut.)

För mer information om hur allt går till se: https://nuclearnation.org/om-nuclear-nation/stadgar/
/Nuclear Nations styrelse