Kallelse till Nuclear Nations årsmöte 27/2 2013

Välkomna till Nuclear Nations årsmöte 2013!
Tid och plats: 27/2 kl 19. Plats meddelas via e-post till medlemmar. Har du inte fått denna information, maila Anna.

Uppdatering: Slutlig dagordning har skickats ut till medlemmar en (dryg) vecka innan mötet. Den överensstämmer med den preliminära, förutom att årtal (2012) lagts till för punkt 5 och 6.

Preliminär dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner
4. Verksamhetsberättelse 2012
5. Ekonomisk redovisning
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse och revisor
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

Slutgiltig dagordning kommer att skickas ut senast sju dagar innan årsmötet.

Vill du sitta i styrelsen? Kandidera genom att maila till styrelse@nuclearnation.org och berätta vilken post du är intresserad av (ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, webbmaster eller ledamot). En revisor väljs också på mötet.

Vill du inte sitta i styrelsen men hjälpa till ändå?
Kom på mötet! Vi behöver först och främst en styrelse, men vi behöver också alla hjälpande händer vi kan få.

Har du en fundering angående NN som du vill ha svar på under mötet?
Skicka in din fråga senast tre dagar innan mötet eller fråga på plats.

Har du ett förslag som du vill att närvarande på årsmötet tar ställning till?
Då är det en motion. Beskriv i detalj vad du vill och skicka motionen till styrelsen senast 14 dagar innan mötet.

För mer information om hur allt går till se:
https://nuclearnation.org/om-nuclear-nation/stadgar/
/Nuclear Nations styrelse