Bilder från festen 28/9

Foto: A. Vapen (förutom bilden på fotografen själv :)