Bilder från spelningen 20/12


Spelning med Chaos All Stars och Paris is Burning.
Foto: A. Vapen