NNs årsmöte 2014

Välkomna till Nuclear Nations årsmöte 2014!
Tid och plats: 26/2 kl 19 på L’Orient

Slutgiltig dagordning (uppdaterad 18/2-2014):
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner
4. Verksamhetsberättelse 2013
5. Ekonomisk redovisning
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse och revisor
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

Slutgiltig dagordning kommer att skickas ut senast sju dagar innan årsmötet. (Uppdatering: Skickades 18/2-2014)

Har du en fundering angående NN som du vill ha svar på under mötet?
Skicka in din fråga senast tre dagar innan mötet eller fråga på plats.

Vill du hjälpa NN att ordna fester?
Hör av dig till styrelsen och berätta vad du vill göra (fota, affischera etc). Om du själv vill sitta i styrelsen, kom till mötet och kandidera! På mötet väljs ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, webbmaster och ledamöter + revisor. (Vill du kandidera, men har förhinder på mötesdagen, hör av dig till nuvarande styrelse så snart som möjligt! Även om du tänker komma är det bra att du meddelar i god tid innan att du vill vara med i styrelsen, samt vilken post du är intresserad av.)

Har du ett förslag som du vill att närvarande på årsmötet tar ställning till?
Skicka ditt förslag (motion) till styrelsen senast 14 dagar innan mötet.

Vi nås på: styrelse@nuclearnation.org

För mer information om hur allt går till se:
https://nuclearnation.org/om-nuclear-nation/stadgar/
/Nuclear Nations styrelse