Reslutat av Årsmöte

Vi välkomnar den nya styrelsen som består av:
Ordförande: Bodo Endres
Vice ordförande: Vakant
Kassör: Karin Hartmann
Sekreterare: Rikard Karlsson
www-ansvarig: Lina Eneberg
Ledamot: Daniel ”Troi” Dimander (även DJ-ansvarig)
Ledamot: Hannes Nilsson
Ledamot: Malin Törnetoft
Revisor: Gustav Wallin

Styrelsen har ålagt sig själva att under det kommande året ha som mål att NN blir större, bättre och roligare! Är du medlem så kom gärna med förslag och idéer på hur vi ska kunna uppnå detta! Medlem blir du genom att klicka på ”Bli medlem” här till vänster.